Pam Dewis Coleg Gwent?

Un o’r golegau sy’n perfformio orau yng Nghymru

Cyfradd pasio lefel A 96.2%

Cyfraddau llwyddo’n gyson uwchben y cyfartaledd cenedlaethol

Cyfradd basio uwch ar gyfer cyrsiau galwedigaethol

Tiwtoriaid profiadol sydd wedi ennill gwobrau

Cyfleusterau arbenigol o'r radd flaenaf

Cysylltiadau cryf â chyflogwyr

Bywyd Cymdeithasol Gwych

Dros 30 o bynciau Lefel A a dros 150 o gyrsiau galwedigaethol amser llawn, yn ogystal â dros 40 o gyrsiau lefel prifysgoli ddewis ohonynt!

Rydyn ni'n gwrando! Rydym wedi ennill gwobrau cenedlaethol am ein gweithgareddau llais dysgwr.

Cymorth Dysgu Ychwanegol ar gael

Partneriaethau cryf gyda Phrifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerwrangon, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Pearson.

Yn ôl Ymgeisiwch Nawr