Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Play button Gwyliwch Nawr
Chwaraeon a Hamdden

Os oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi, rheoli, ymarfer corff, gwyddoniaeth neu therapi, mae gennym gyrsiau fydd yn eich paratoi chi ar gyfer y gyrfaoedd cyffrous hyn. Efallai y byddwch yn gweithio mewn clwb iechyd, yn arweinydd gweithgareddau awyr agored neu'n gweithio yn y diwydiant hamdden.

Mae 61% o Fusnesau Twristiaeth wedi datgan eu bod nhw'n chwilio'n benodol am sgiliau ymdrin â chwsmeriaid wrth recriwtio

Gwasanaethau Cyhoeddus

Efallai bod gennych ddiddordeb mewn bod yn barafeddyg, môr-filwr neu ddiffoddwr tân? Bydd ein cyrsiau gwasanaethau cyhoeddus yn eich helpu chi i gyflawni'r graddau, a bydd y rhai sy'n dilyn gyrfa mewn un o'r gwasanaethau mewn lifrai neu wasanaeth heb lifrai yn chwarae rhan bwysig o fewn cymdeithas.

Oeddech chi'n gwybod fod rheolwr traffig awyr yn ennill cyfartaledd o £80,000 bob blwyddyn!

Teithio a Thwristiaeth

Mae'r byd cyfan yn aros amdanoch. Rhai o'r gyrfaoedd o fewn Teithio a Thwristiaeth yw; criw awyren, hyrwyddo twristiaeth, rheoli digwyddiadau, trefnydd teithiau a llawer mwy.

Academi Rygbi Dreigiau Coleg Gwent

Mae Campws Crosskeys yn gartref i Academi Dreigiau Coleg Gwent, lle mae chwaraewyr yn ennill cymwysterau ochr yn ochr â'u 10 awr o hyfforddiant yr wythnos.

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus.

DARLWYTHO

Nid oeddwn yn gwybod beth oeddwn ei eisiau. Deuthum i'r diwrnod agored a chefais amlinelliad o'r cwrs a'i gynnwys. Nid yw pobl yn sylweddoli bod mwy i'r cwrs hwn; gallwch fynd i mewn i bethau fel rheoli digwyddiadau neu farchnata. Fy nghyflawniad mwyaf yw cael cynnig gan brifysgol!

Sophie Davies
Teithio a Thwristiaeth Lefel 3
Sport, Travel & Public Services webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr