Gwyddoniaeth

Play button Gwyliwch Nawr
Llwybrau Dilyniant Gwych

Roboteg, deallusrwydd artiffisial, gwyddoniaeth fiofeddygol a chyfrifiadureg fforensig yw ond rhai o'r gyrfaoedd cyffrous a chyfleoedd prifysgol sydd ar agor i fyfyrwyr sy'n astudio ein cyrsiau Gwyddorau

Mae 72% o fusnesau yn y DU yn dibynnu ar bobl gyda sgiliau gwyddoniaeth.

Erbyn 2022, bydd 1 mewn 5 swydd newydd yn y DU yn gofyn am sgiliau gwyddoniaeth

Erbyn 2022, bydd Cymru angen 4,500 o wyddonwyr

A oeddech chi'n gwybod...

Mae llawer o gwmnïau technegol sy'n dibynnu ar weithwyr proffesiynol yn gwmnïau byd-eang. Felly, gallai gyrfa yn y sector hwn eich gweld yn teithio'r byd, yn datrys heriau rhyngwladol, neu'n gweithio mewn labordai fforensig yn y DU neu dramor.

Beth Nesaf?

Pa un ai eich bod eisiau astudio cwrs prifysgol yn seiliedig ar wyddoniaeth neu ddod o hyd i gyflogaeth o fewn y diwydiant gwyddoniaeth, bydd ein cyrsiau yn eich darparu â'r wybodaeth ymarferol a damcaniaethol perthnasol.

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Gwyddoniaeth.

DARLWYTHO
Science webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Gwyddoniaeth
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr