Cyfrifon Dysgu Personol

Play button Gwyliwch Nawr
Cyfrifon Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn gyrsiau am ddim sy'n rhoi sgiliau a chymwysterau newydd ichi - sgiliau y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt - i'ch helpu i gymryd mantais o brinder sgiliau a datblygu eich gyrfa.

Cyrsiau HYBLYG ac AM DDIM mewn TGCh, Adeiladu, Peirianneg ac Iechyd a Gofal

A ydych yn gymwys?

Os ydych dros 19 mlwydd oed, yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn ac eisiau cymryd y cam nesaf at yrfa wych, gall Cyfrif Dysgu Personol fod yr union beth ar eich cyfer chi.

Yn ôl Ymgeisiwch Nawr