Llwybr at Radd

Play button Gwyliwch Nawr

Mae dros 30,000 o bobl yn cael eu cyflogi o fewn cyfraith a threfn

Gwyddoniaeth (yn cynnwys Biowyddorau a Gwyddorau Fforensig)

Os oes gennych ddiddordeb mawr mewn gwyddoniaeth a sut mae'r byd yn gweithio, beth am arbenigo mewn un maes? Mae dewisiadau yn cynnwys biotechnoleg, technoleg forol, fforensig, ffisiotherapi a deintyddiaeth.

Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Os ydych eisiau gweithio ym maes y gyfraith, gwaith cymdeithasol neu i'r gwasanaethau cyhoeddus, gallai astudio dyniaethau eich helpu chi i ddod o hyd i yrfa yn y maes hwn. Mae swyddi yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol, yr heddlu, cynghorwyr a chyfreithwyr.

Nyrsio a Gofal Iechyd

Ydych chi'n berson sy'n mwynhau gofal ac yn angerddol am lesiant eraill? Os felly, nyrsio yw'r yrfa i chi. Gan fod mwy o swyddi gwag na gweithwyr cymwys, mae swyddi ar gael ym maes gofal iechyd o hyd. Maent yn cynnwys ffisiotherapyddion, bydwragedd, seicolegwyr a llawer mwy.

Mae mwy na 20,000 o fyfyrwyr AU yn ymgeisio ar gyfer cyrsiau gradd bob blwyddyn

Beth Nesaf?

Mae Cyrsiau Mynediad i AU yn cael eu cynnwys yn nhariff UCAS a chânt eu derbyn yn eang gan brifysgolion y DU, ond dylech wirio gyda'r brifysgol benodol y dymunwch fynd iddi. Gallwch aros yn lleol a gwneud gradd brifysgol yn Coleg Gwent.

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Llwybr at Radd.

DARLWYTHO

Roedd angen cymhwyster arnaf i fynd ymlaen â ffisiotherapi. Er fy mod yn gweithio fel Cynorthwyydd Ffisio, roeddwn yn teimlo'n rhwystredig yn methu â symud ymlaen yn y fy rôl gyfredol, ond mae dod i Coleg Gwent wedi fy ngalluogi i oresgyn y rhwystr hwnnw. Roedd fy athrawon yn frwdfrydig ac wedi'u cymell i gael eu myfyrwyr i fynd i'r brifysgol ac i wneud y gorau gallant ar eu cwrs.

Rosalind Spooner
Mynediad i'r Gwyddorau Iechyd a Meddygol
Pathway to Degree webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Llwybr i Radd (Mynediad at AU)
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr