Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Play button Gwyliwch Nawr

Byddwch yn fos arnoch chi eich hun! Mae mwy na 7 allan o 10 o swyddi yn y sector hwn yn hunangyflogedig

Drama

Dysgwch sut i ddefnyddio dull siarad, symudiadau, mynegiant ac iaith y corff i greu cymeriadau, emosiynau a sefyllfaoedd, gan ddatblygu eich sgiliau yn barod i berfformio o flaen cynulleidfa yn fyw yn ein theatr ein hunain neu ar gyfer recordiad sain, teledu neu ffilm.

Dawns a theatr gerddorol

Gall y sgiliau a ddysgwch ar y cyrsiau hyn agor y drws i ystod eang o ddewisiadau, a bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfa lenyddol, greadigol neu ym maes y cyfryngau, neu'n gweithio mewn cwmni theatr naill ai fel perfformiwr neu y tu ôl i'r llenni.

Cerddoriaeth

Adeiladwch eich gyrfa gerddorol drwy gymysgu â phobl angerddol, a datblygwch sgiliau a gwybodaeth sydd fel arfer yn cymryd blynyddoedd i'w meithrin. P'un ai a ydych eisiau bod yn gyfansoddwr caneuon, yn beiriannydd sain neu'n gweithio ym maes cynhyrchu

£37,075 £19.27/AD CYFLOG CYFFREDINOL YN Y DIWYDIANT HWN

Beth Nesaf?

Mae llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion ac ysgolion drama ledled y DU, yn cynnwys Academi Cerdd a Drama Llundain a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Neu, gallech aros yn agosach at adref a gwneud cymhwyster lefel prifysgol yn Coleg Gwent!

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Cerddoriaeth, Drama a Dawns.

DARLWYTHO

Hoffwn lwyddo yn y diwydiant ffilm. Fy nghyngor i fyfyrwyr sydd eisiau astudio'r cwrs hwn? Ewch amdani - rydych yn cael cymaint o gymorth. Dechreuais y cwrs yn gwybod dim byd am actio ac mae'r tiwtoriaid wedi fy helpu i gyrraedd y fan hon.

Dylan Barry
Celfyddydau Perfformio Lefel 2
Music, Drama & Dance webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Cerddoriaeth, Drama a Dawns
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr