Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS)

Play button Gwyliwch Nawr

Popeth rydych angen eu gwybod am fyw ar eich pen eich hun, ond nid oes sôn amdanynt yn y dosbarth? Mae'r cyfan yma!

Dysgwch Sgiliau Hanfodol

Parodrwydd i weithio'n galed, sgiliau cyfathrebu a rheoli amser yw'r tri sgil meddal mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi fwyaf

Mae nifer o'n myfyrwyr ILS yn mynd i mewn i addysg prif lif yn cynnwys arlwyo a chelf

Beth fyddwch yn ei wneud...

Bydd myfyrwyr yn astudio cymysgedd o sgiliau galwedigaethol a chreadigol, yn ogystal â pharhau i wella eich llythrennedd, rhifedd a sgiliau hanfodol eraill.
Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ac fe gynigir lle i astudio yn seiliedig ar gyfweliad ac

Rheolwch eich arian eich hun, coginiwch eich bwyd eich hun, cynlluniwch eich gyrfa eich hun a chynyddwch eich hunan-barch, hyder a sgiliau i fyw bywyd annibynnol yn eich cymuned.

Beth Nesaf?

Mae ein holl gyrsiau yn flwyddyn o hyd ac mae modd i fyfyrwyr wneud cynnydd un ai o fewn ILS neu ymgeisio am gyrsiau prif ffrwd yn y Coleg.

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Sgiliau Byw'n Annibynnol.

DARLWYTHO

Mae'r cwrs yn dda iawn gan eich bod yn cael gwneud pethau gwahanol a dysgu sgiliau newydd. Mae ychydig o astudio a gwaith ymarferol; byddwn yn argymell coginio a gwaith coed. Mae'r athrawon yn barod i helpu ac mae'r dosbarth yn fach ond yn ddymunol. Rwy'n gobeithio dod o hyd i swydd ar ôl gorffen y cwrs hwn.

Elliot Gane
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Independent Living Skills webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Sgiliau Byw Annibynnol
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr