Cyrsiau Addysg Uwch

Learners walking and talking
Play button Gwyliwch Nawr
Mae Digonedd o Ddewis, astudiwch gyrsiau mewn:

Astudiaethau Ceffylau ac Iechyd Anifeiliaid
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
Busnes, Rheolaeth a Thwristiaeth
Diwydiannau Creadigol
Iechyd a Gofal Cyhoeddus
Dyniaethau ac Addysg
Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg
Chwaraeon a Gwasanaethau

Dim Gofynion Mynediad Llym!

Rydym yn eich ystyried chi fel unigolyn. Rydym yn edrych ar eich bywyd a'ch profiad gwaith, yn ogystal â chymwysterau blaenorol.

Mae Coleg Gwent yn bartner cydweithredol Prifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerwrangon, Metropolitan Caerdydd a Pearson.

Rydyn ni'n Lleol!

Arbedwch amser ac arian ar deithio a llety, perffaith ar gyfer astudio o amgylch eich ymrwymiadau gwaith/bywyd.

Er mwyn llwyddo

Mae ein dosbarthiadau yn llai ac yn fwy agos atoch na lleoliad prifysgol fel y gallwch gael y cymorth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch!

I mi, mae coleg yn well na'r brifysgol gan fod y dosbarthiadau yn llai felly rydych chi'n dod i nabod y tiwtor yn well ac yn cael mwy o gefnogaeth. Yr amgylchedd yw'r peth gorau am astudio yma; mae'r staff a fy nghyfoedion yn gyfeillgar tu hwnt ac rydym yn helpu'r naill a'r llall.

Brian Beni
Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth Manwerthu
Higher Education Virtual Open Event video tumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Addysg Uwch
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr