Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Play button Gwyliwch Nawr
Gofal Plant

Mae gyrfa yn y blynyddoedd cynnar yn foddhaus, difyr ac yn eithriadol o bwysig. Mae yna nifer o swyddi ar gael yn y sector a gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i blant a'u datblygiad yn y dyfodol.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

O feddygon a nyrsys i ysgrifenyddion meddygol a gweithwyr gofal mewn ysbytai, mae iechyd a gofal cymdeithasol yn alwedigaeth foddhaol ac enfawr. Yn cynnwys sefydliadau sector preifat a chyhoeddus gan gynnwys practisau deintyddol, meddygfeydd cyffredinol ac arbenigol, ysbytai, cartrefi nyrsio meddygol a gweithgareddau iechyd eraill megis seicotherapi a ffisiotherapi.

Cyfleoedd Gwych

Os oes gennych ddiddordeb mewn rheoli, gallech fod yn fos arnoch chi'ch hun yn y pen draw, rhedeg eich meithrinfa eich hun, gyda chyfrifoldeb am staff, cyllidebau ac adeiladu perthynas effeithiol gyda rhieni.

Gall ymgynghorwr gofal iechyd ennill hyd at £100,000 y flwyddyn!

Gallwch weithio i gyflogwr mawr, fel y GIG sydd â dros 2 filiwn o weithwyr, practisau preifat bach neu unrhyw beth yn y canol.

Beth Nesaf?

Bydd llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion, gan astudio cyd-destun gofal eang neu arbenigo mewn meysydd megis gwaith cymdeithasol, gwyddor iechyd neu nyrsio. Gallwch astudio amrywiaeth o gyrsiau prifysgol yn Coleg Gwent neu fentro i fyd gwaith; mae'r sector hynod amrywiol yn cynnig cannoedd o

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar.

DARLWYTHO

Roeddwn yn gwybod fy mod eisiau gwneud rhywbeth gyda gofal plant a phwnc sy'n canolbwyntio ar waith cwrs. Rwy'n hoff o'r synnwyr o annibyniaeth yr ydych yn ei gael yn Coleg Gwent. Rwy'n treulio tri diwrnod yr wythnos ar leoliad fel cynorthwyydd addysgu yn Ysgol Gynradd Brynbuga a'r ddau ddiwrnod sy'n weddill yn yr ystafell ddosbarth.

Ellen Rose Davies
Gofal Plant Lefel 3
Health, Care & Early Years webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Iechyd, Gofal a Blynyddoedd Cynnar
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr