Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Play button Gwyliwch Nawr
Trin Gwallt

Bydd y cwrs hwn yn sicrhau eich bod yn wych wrth gyfuno sgiliau cyfathrebu rhagorol, dawn greadigol a sylw i fanylion ac yn gallu cynnal yr ymgynghoriadau cleient hollbwysig hynny a chwblhau steiliau gyda sgil a dod yn steilydd hyfedr a llwyddiannus.

Therapïau Cyflenwol

Sector arloesol sy'n tyfu, mae gyrfaoedd mewn iechyd cyfannol a lles yn rhoi llawer o foddhad. Mae yna alw mawr am therapyddion medrus, cymwysedig mewn ystod o therapïau - o aromatherapi i adweitheg i dylino.

Colur Theatraidd

O steil naturiol ar gyfer y teledu, i ddefnyddio wigiau a gwallt gosod ar gyfer dramâu cyfnod neu ddefnyddio prosthetigau ar gyfer cynyrchiadau arswyd - nid yw bywyd artist colur byth yn ddiflas. Gallech weithio ar eich pen eich hun, neu gynorthwyo cydweithiwr, neu fod yn rhan o dîm dylunio gwallt a cholur mwy.

Therapi Harddwch

Peidiwch byth â thanbrisio therapydd harddwch da! Ond nid ydych wedi'ch cyfyngu i'r ystafell harddwch neu'r bar ewinedd yn unig. Gallwch gamu allan o'r salon a dilyn gyrfa yn y maes ymgynghoriaeth harddwch neu brynu neu werthu cynnyrch harddwch.

Bydd y diwydiant angen dros 5,500 o weithwyr trin gwallt a barbwyr yng Nghymru erbyn 2022

Beth Nesaf?

Gallwch wneud cynnydd pellach â'ch astudiaethau yn Coleg Gwent, a pharhau i wella eich sgiliau ymarferol mewn colur, neu ddysgu sgiliau newydd mewn prostheteg, castio corff dynol a gwneud mygydau. Neu ewch yn syth i gyflogaeth, gydag opsiynau yn cynnwys gweithio mewn salon, sba neu fel therapydd llawrydd, gweithiwr trin gwallt neu artist colur.

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Trin Gwallt a Therapi Harddwch.

DARLWYTHO

Mae'r amrywiaeth o bethau rydym yn cael eu gwneud ar y cwrs yn wych, ac mae amrywiaeth eang o fodiwlau. Mae'r salon yma yn newydd ac mae pawb yn hynod groesawgar. Rwyf hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru, sy'n ymdrin â datblygiad busnes, cymuned a materion cyfoes, a bydd y cyfan yn ddefnyddiol wrth i mi sefydlu fy musnes therapydd harddwch symudol fy hun. Cymerais ran yng nghystadleuaeth WorldSkills, cyfle na fyddwn wedi ei gael mewn coleg arall o bosib.

Ellie Rogers
Lefel 3 mewn Therapi Harddwch
Hairdressing & Beauty Therapy webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Trin Gwallt a Therapi Harddwch
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr