Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Play button Gwyliwch Nawr
Darllen ac Ysgrifennu Academaidd

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i wella eich sgiliau darllen ac ysgrifennu at ddibenion academaidd.

Siarad a Gwrando Academaidd

Yma, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio eich sgiliau siarad a gwrando i wneud cyflwyniadau a chyfathrebu o fewn sawl cyd-destun academaidd.

Dysgwch Saesneg Gyffredinol ar unrhyw lefel!

Dechreuwr
Cyn-Ganolradd Canolradd
Canolradd Uwch

Paratoi at arholiad IELTS

Mae IELTS yn sefyll am System Brofi Ryngwladol ar gyfer yr Iaith Saesneg. Caiff yr arholiad hwn ei gydnabod gan lywodraethau, prifysgolion a chyflogwyr ledled y byd fel mesur o'ch sgiliau ffurfiol a gallu ieithyddol wrth ddarllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.

Tystysgrif Gyntaf mewn Saesneg (FCE)

Gellir defnyddio cymhwyster FCE i arddangos bod gennych y sgiliau Saesneg sy'n ofynnol i fyw a gweithio'n annibynnol mewn gwlad Saesneg ei hiaith, neu astudio mewn prifysgol drwy Saesneg mewn gwlad lle ni siaredir Saesneg.

Tystysgrif mewn Saesneg Uwch (CAE)

Gall cymhwyster CAE arddangos i ddarpar gyflogwyr a sefydliadau addysgol fod gennych Saesneg lefel uwch

REACH+

Os hoffech gofrestru ar un o'n cyrsiau, rhaid i chi yn gyntaf ymweld â'n Hwb Reach+ yn Llyfrgell Ganolog, Casnewydd. Yr Hwb yw'r pwynt canolog i unrhyw un sy'n dymuno astudio ESOL. Bydd y tîm yn asesu pob person ac yn eu cyfeirio at y cwrs a'r cymorth iawn. Gellir gwneud apwyntiadau drwy ffonio'r Hwb ar 01633 414917 neu drwy fynd i'r llyfrgell. Mae'n rhan o Brosiect Integreiddio Ffoaduriaid:ReStart.

Dewisais y cwrs hwn i wella fy Saesneg gan yr oeddwn yn astudio gradd Meistr mewn Busnes a Thechnoleg yn Sbaen. Mae'r pynciau a astudiwyd yn yr ystafell ddosbarth wedi fy helpu gyda bywyd bob dydd yn ogystal â fy ngradd. Mae'r tiwtoriaid yn gydymdeimladol iawn. Pan gyrhaeddais, dim ond ychydig o Saesneg y gallwn ei siarad, ac roeddwn yn rhy nerfus i ofyn cwestiynau. Nawr, gallaf gynnal sgwrs yn hyderus.

Diana Maria Tabora Rivera
ESOL Lefel 1
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr