Peirianneg a Modurol

Engineering learner using lathe
Play button Gwyliwch Nawr
Mecanyddol

Mae peirianneg fecanyddol yn cynnwys nifer o wahanol lwybrau yn cynnwys dadansoddi, dylunio, gweithgynhyrchu a cynnal a chadw systemau mecanyddol. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth gadarn o gysyniadau allweddol.

Cerbydau Modur

Gellir dod o hyd i gyflogaeth fel arfer mewn garejys, cwmnïau trafnidiaeth, cwmnïau cludo neu sefydliadau mawr gyda fflyd o gerbydau. Ar lefel technegydd, byddwch yn cynnal gwaith diagnostig medrus, yn cynnwys gwaith at systemau electronig a rhai a'u rheolir gan gyfrifiadur.

Atgyweirio Corff ac Ail-orffen Cerbyd Motor

Mae'r sgiliau sydd ynghlwm ag atgyweirio corff ac ail-orffen yn amrywio o osod panelau i lanhau, weldio MIG a chywiro camgymeriadau peintio. Gellir dod o hyd i gyflogaeth fel arfer mewn garejys, siopau cyrff a'r diwydiant chwaraeon modurol.

Electronig a Thrydanol

Mae cyrsiau llawn amser yn darparu'r camau cyntaf at statws trydanwr cymwys, gan ganolbwyntio ar yr amgylchedd diwydiannol, ac yn cynnwys astudio at gymwysterau technegol City & Guilds.

Rhaglen Llwybrau at Brentisiaethau

Mae'r Rhaglen Llwybrau at Brentisiaethau yn llwybr hyblyg, sy'n darparu'r wybodaeth a sgiliau creiddiol sydd eu hangen yn y diwydiant. Pa un ai eich bod eisiau astudio llawn amser, eich rhyddhau am ddiwrnod, neu ran amser, mae gennym gwrs ar eich cyfer.

Beth Nesaf?

Mae nifer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion, neu yma yn Coleg Gwent. Os byddai'n well gennych roi'r hyn a ddysgwyd gennych ar waith, gallech fynd ymlaen i gyflogaeth gan ffurfio rhan o'r 8,000 o beirianwyr sydd eu hangen yng Nghymru erbyn 2022*

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Peirianneg a Modurol.

DARLWYTHO

Roeddwn yn barod i fynd i astudio addysg yn y brifysgol ond fe newidiodd profiad gwaith yn British Airways fy meddwl. Roeddwn wrth fy modd â'r agwedd ymarferol felly fe wnes i ganslo fy lle yn y brifysgol a chofrestru ar gwrs Peirianneg Fecanyddol. Roeddwn yn nerfus i ddechrau arni ond mae'r tiwtoriaid yn wych ac yn eich helpu i ddysgu ar eich cyflymder eich hun. Nawr, mae gennyf y sgiliau i fynd ymlaen i brentisiaeth.

Callum Abdie
Peirianneg Fecanyddol Lefel 2
Enginerring & Automotive webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Peirianneg a Modurol
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr