Dylunio Eich Dyfodol

Mae ein cyrsiau yn cynnig ystod eang o opsiynau, gan gynnwys iaith arwyddion, cyrsiau i gymhorthyddion addysgu, a chymwysterau TAR/PcTE ar gyfer athrawon llawn amser.

Dewch i ysbrydoli, a chael eich ysbrydoli, drwy helpu eraill gael yr addysg sydd ei hangen arnynt

Gyrfa Werth Chweil

Gallwch weithio â phlant, pobl ifanc neu oedolion, yn y maes cymorth dysgu, gofal blynyddoedd cynnar, neu helpu unigolion ag anableddau.

Gadael fy swydd oedd y penderfyniad mwyaf i mi ei wneud erioed. Bu i siarad â fy nhiwtor roi'r hyder i mi i roi'r gorau i fy ngwaith mewn manwerthu a dod i'r coleg yn llawn amser. Ewch amdani, mwynhewch a manteisiwch ar y cwrs, byddwch yn magu mwy o hyder. Er bod sgiliau am astudiaeth bellach yn flwyddyn ychwanegol mae'n hynod fuddiol ar gyfer y cwrs mynediad y flwyddyn ddilynol.

Julie Morphet
Lefel 2 Sgiliau ar gyfer astudio pellach
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr