Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Play button Gwyliwch Nawr

£36,305 Cyfartaledd Cyflogau Nodweddiadol (Cymwys) Yn Y Diwydiant Hwn

Ymdrinnir â Phopeth

O ddatblygu gemau cyfrifiadur i weithio mewn adrannau TG yn helpu gweithwyr gyda phroblemau meddalwedd a chaledwedd.

Cyfanswm Y Swyddi Yn Y Diwydiant Hwn: 28,455 Yng Nghymru, 1,150,103 Yn Y DU

Cyfleoedd Gyrfaol

Mae'r gofyn am arbenigwyr TG ym mhob diwydiant yn golygu y gallwch arbenigo mewn sector penodol fydd yn eich caniatáu i adeiladu gyrfa sy'n gweddu â'ch personoliaeth a diddordebau.

Defnyddir Technoleg bron ym mhob sector, felly gallech fod yn gymwys i weithio mewn adeiladu, busnes, gofal a mwy!

Beth Nesaf

Bydd llawer o'n myfyrwyr cyfrifiadura a TG yn mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion ym mhob cwr o'r DU, un ai mewn cyd-destun technoleg eang neu'n arbenigo mewn meysydd penodol. Gallwch hefyd astudio ystod o gyrsiau lefel prifysgol yn Coleg Gwent.

Oeddech chi'n gwybod.. rydym yn rhan o Goleg Seiber Cymru?

Mae Coleg Seiber Cymru yn fenter newydd sbon Llywodraeth Cymru sy'n rhoi'r cyfle ichi ddechrau cwrs arloesol o astudio digidol. Gallwch ennill cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol sy'n gyfwerth â thri phwnc Safon Uwch mewn partneriaeth â chyflogwyr blaenllaw'r diwydiant.

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol.

DARLWYTHO

Dewisais wneud y cwrs hwn gan fy mod yn mwynhau cyfrifiadura, mae'n cynnig yr opsiynau gorau ac yn ymdrin â llawer o feysydd. Fy nghyflawniad gorau hyd yma oedd dod yn drydydd mewn Cystadleuaeth Sgiliau Rhwydweithio a Diogelwch. Ar ôl coleg, hoffwn fynd i mewn i Seiberddiogelwch. Mae fy nghwrs yn ymdrin â'r maes hwn ond mae'r tiwtoriaid hefyd yn addysgu'r sgiliau meddal i mi, y byddaf eu hangen o ddydd i ddydd.

Jack Bright
Technoleg Ddigidol
Computing & Digital Technology webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr