Arlwyo & Lletygarwch

Play button Gwyliwch Nawr

Total Jobs In This Industry; 95,520 in Wales 1,824,461 in the UKCyfanswm y Swyddi yn y Diwydiant hwn; 95,520 yng Nghymru 1,824,461 yn y DU

Lletygarwch

O maître d’ i reolwr digwyddiadau, ni welwch ddiwedd ar y gyfleoedd yn y diwydiant cyffrous hwn - mae’n amgylchedd gwaith deniadol, cymdeithasol a gwerth chweil, ac mae Coleg Gwent y le perffaith i ddechrau.

Oeddech chi'n Gwybod ... Bwyd a Diod yw’r Sector Gweithgynhyrchu Mwyaf Yn Y DU!

Arlwyo

P'un ydych chi eisiau gweithio mewn bwyty lleol neu, datblygu bwydlenni ar gyfer cadwyni cenedlaethol neu baratoi bwyd wrth deithio'r byd ar fordaith foethus. Byddwch chi'n dysgu'r holl sgiliau a safonau uchel sydd eu hangen arnoch chi ar y cwrs.

Beth Nesaf?

Mae mwy na chwarter miliwn o bobl yn cael eu cyflogi fel cogyddion yn y DU, ond mae swyddi eraill yn y sector arlwyo a lletygarwch yn cynnwys staff bar, rheoli gwestai a ‘sommeliers’.

Cyrsiau arbenigol

Mae ein cyrsiau rhan amser yn ymdrin â meysydd fel siwgr, coginio proffesiynol ac addurno cacennau, a phynciau diwydiant fel Iechyd a Diogelwch a Hylendid Bwyd.

Academi Fforwm y Cogyddion

Coleg Gwent yw’r coleg cyntaf i gynnig Academi Fforwm y Cogyddion yng Nghymru. Wrth weithio â’r Academi, mae ein myfyrwyr wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau yng Ngholeg Dinas Bryste, Gwesty’r Marriott Caerdydd a Bwyty Park House a Bar a Bwyty James Sommerin, gan weithio â chogyddion lleol.

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Arlwyo & Lletygarwch.

DARLWYTHO

Roedd wastad gennyf ddiddordeb mewn coginio yn yr ysgol ac mae gennyf ddawn naturiol tuag ato. Mae’r ochr ymarferol o’r cwrs Lefel 3 yn eithaf technegol a dwys. Mae fel dwy flynedd wedi’u cyfuno mewn un. Rwyf wastad wedi cael cefnogaeth dda yn Coleg Gwent. Fy uchelgais yw gweithio mewn gwesty moethus ac mae fy nhiwtoriaid wedi fy helpu gyda hyn.

Luke Williams
Uwch Goginio Lefel 3
Catering & Hospitality webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Arlwyo a Lletygarwch Byw
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr