Prentisiaethau

Play button Gwyliwch Nawr
Swydd go iawn

Rhowch eich sgiliau newydd ar waith yn y gweithle, a dewch i'r coleg, un diwrnod yr wythnos fel arfer.

Cymhwyster go iawn

Mae Prentisiaeth yn gymhwyster cenedlaethol a gydnabyddir gan gyflogwyr ledled y byd. Gwell sgiliau, gwell dyfodol!

Cyflog go iawn

Ar ben y profiad o ddiwydiant, sgiliau ar gyfer y gweithle a'r cymwysterau, rydych hefyd yn cael eich talu!

A Ydw i'n Gymwys?

A ydych chi; mewn cyflogaeth yn y sector perthnasol ac yn cael eich talu yn ôl yr isafswm cyflog cenedlaethol?
Byw/gweithio yng Nghymru?
Ddim mewn addysg llawn amser?
Yn barod i gwblhau’r cymwysterau? Os felly, YDYCH!

Mae mwy na 9 o bob 10 prentis yn cael ei wahodd i aros a datblygu gyda'r cwmni*

Dyfodol disglair

Mae prentisiaethau'n rhoi i chi'r sgiliau y mae cyflogwyr eisiau eu gweld. Gall hynny agor drysau i chi yn y dyfodol.

Cefais fy magu ar fferm ac roeddwn bob amser yn ffidlan gyda pheiriannau. Rwy'n mwynhau'n fawr yr agweddau ymarferol ar y cwrs yn y gweithdai ac mae fy nhiwtoriaid yn dda iawn. Roedd yn well gennyf y gweithdai ar gampws Crosskeys Coleg Gwent, o'i gymharu â cholegau eraill ac roedd adborth gan ffrindiau a oedd hefyd yn astudio yn Coleg Gwent yn wych. Ar hyn o bryd rwyf ar brentisiaeth â Doncaster.

Jesse Moody
Prentis Peirianneg Fecanyddol Lefel 2
Apprenticeships webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw ar gyfer Prentisiaethau
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr