Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Play button Gwyliwch Nawr
Rheoli a Gofal Anifeiliaid

Wrth astudio'r cwrs hwn, byddwch yn ennill y sgiliau i hogi eich diddordeb ac agor drysau i'ch gyrfa ddelfrydol yn gweithio gydag anifeiliaid bach a mawr.

Rheoli Cefn Gwald

Mae llwybrau gyrfaol posib yn cynnwys gweithio i Coed Cadw, y Comisiwn Coedwigaeth, rheoli mentrau bach neu fel contractwr tir.

Ceffylau

O reoli iard, marchogaeth cystadleuol, achub anifeiliaid neu waith stablau, dyma gyfle i chi ddal yr awenau a chanfod gyrfa yn gweithio gyda cheffylau.

Gallech ennill hyd at £50,000 y flwyddyn fel Rheolwr Fferm!

Amaethyddiaeth

Pa un ai eich bod eisiau gweithio mewn rheoli fferm a thir, gweithdrefnau cynhyrchu da byw, rheoli mentrau bach neu gontractio fferm, mae cwrs amaethyddiaeth yn darparu'r llwyfan perffaith.

Cyfanswm y swyddi yn y diwydiant yng Nghymru 7,071 a 126,457 yn y DU

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid.

DARLWYTHO

Ers yn ifanc rwyf erioed wedi bod eisiau gweithio ag anifeiliaid...Yn y pen draw hoffwn weithio fel nyrs filfeddygol mewn sw. Roeddwn yn gwybod y byddwn yn teimlo’n gartrefol yma’n syth ac fe wnes hefyd. Yr elfennau ymarferol yw fy hoff ran, rydym yn glanhau’r amgaeadau ac yn bwydo ac yn trin yr anifeiliaid. Mae llawer o gyfleoedd ar gael wrth astudio yn Coleg Gwent

Kacey Jones
Gofal Anifeiliaid Lefel 1
Agriculture and animal care webinar
Play button
Recordiad Gweminar Byw Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr