Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Play button Gwyliwch Nawr

Mae Busnes yn rhoi llwyfan i Farchnata, Adnoddau Dynol, cyllid, rheoli, masnachu, yswiriant a bancio.

Y Gyfraith

Maes astudiaeth amrywiol a hynod o ddiddorol fyddai'n eich arwain chi i weithio mewn cwmni cyfreithiol, llywodraeth leol, adran gyfreithiol neu yn y llysoedd.

Cyfartaledd Cyflogau Nodweddiadol yn y diwydiant hwn yw £31,361

Cyfrifeg

Gallwch astudio mewn busnes, ymarfer neu fancio, ac unwaith y byddwch yn gymwys gwelir cyfrifwyr siartredig yn gweithio ar lefel uwch ledled y byd.

Gallai Cyfrifydd Cymwys Llawn Ennill Oddeutu £70,000 y Flwyddyn!

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol sydd â'r nifer uchaf o swyddi yng Nghymru, gwlad sydd ag enw da yn y maes hwn.

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Cyfrifeg, Busnes a'r Gyfraith.

DARLWYTHO

Ymunais â'r cwrs hwn ar Lefel 1, ac ar ôl sylweddoli cymaint oeddwn yn ei fwynhau, penderfynais astudio ymhellach. Mae pawb yn gyfeillgar, mae'r grŵp cyfan yn cyd-dynnu'n dda ac mae'r athrawon yn rhagorol. Hoffwn fynd ymlaen i Brifysgol De Cymru i astudio busnes gyda chyllid. Ers ymuno â'r coleg, rwyf wedi bwrw ati a gwella fy sgiliau ac agwedd at astudio.

Robert Davies
Astudiaethau Busnes Lefel 2
Accountancy, Business & Law webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Cyfrifeg, Busnes a'r Gyfraith
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr