Cyrsiau Lefel A

Play button Gwyliwch Nawr
Dewis o 32 cwrs Lefel A

Os oes well gennych ddysgu academaidd, beth am i chi droedio llwybr llwyddiant Lefel A? Astudiwch eich hoff bynciau TGAU mewn mwy o fanylder neu dysgwch rywbeth newydd.

Cyfradd llwyddo 100% mewn 57 pwnc Lefel A ar draws Coleg Gwent

Llwybr at Lwyddiant

Parth Dysgu Blaenau Gwent yw hwb De Ddwyrain Cymru ar gyfer Rhwydwaith Seren, sy'n cefnogi myfyrwyr chweched dosbarth mwyaf disglair Cymru.

Cyfradd llwyddo Lefel A o 97.7% yn 2020/21

Beth Nesaf?

Mae cyrsiau Lefel A yn agor drysau at nifer o ddewisiadau. Bu dros 80% o'n myfyrwyr fynd ymlaen i astudio ar lefel uwch mewn prifysgol neu yn Coleg Gwent yn 2019/20.

Cyfraddau llwyddo’n gyson uwchben y cyfartaledd cenedlaethol.

Beth alla i ei astudio, a ble?

Darlwythwch y daflen ffeithiau a darganfod ble y gallwch astudio pob un o'n cyrsiau Lefel A.

DARLWYTHO

Es i ddigwyddiad agored, cyfarfod â'r athrawon a chael cipolwg ar y campws, a phenderfynais ymgeisio. Roeddwn ar bigau ar y cychwyn...roedd y gefnogaeth yn rhagorol. Mae'n hawdd cael eich digalonni gan ei fod yn gam mawr, ond os y dewiswch gwrs am eich bod yn ei fwynhau, fe fyddwch chi'n llwyddo.

Cian Jones
Safon Uwch
A Levels webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Lefel A
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr