Bywyd yn Coleg Gwent

Mae mwy i fywyd myfyriwr na’r hyn rydych chi’n ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Y pethau Ychwanegol

Os ydych yn chwilio am hwyl a chyffro tra byddwch yn astudio yn y coleg - mae CG Extra i chi! Mae'n cynnig slotiau pwrpasol, wedi'u hamserlennu, ar gyfer ystod eang o weithgareddau gan gynnwys chwaraeon a ffitrwydd, gwirfoddoli, clybiau a chymdeithasau, cerddoriaeth a drama a Gwobr Dug Caeredin yn ogystal â'ch helpu i ddod yn fwy annibynnol a gwella eich cyflogadwyedd!

Ymunwch â'ch Undeb Myfyrwyr

Beth am ymuno ag Undeb Myfyrwyr eich campws a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed? Fel aelod o'r undeb gallwch gymryd rhan mewn codi arian, digwyddiadau, ymgyrchoedd a fforymau, a llawer mwy!

Arbedwch £££

Cofrestrwch ar gyfer cerdyn TOTUM, cerdyn disgownt myfyriwr gorau'r DU, a byddwch y cyntaf i gael gwybod am y cynigion unigryw i fyfyrwyr. Byddwch hefyd yn derbyn ID profi oed, wedi'i achredu’n llawn, am ddim gyda'ch cerdyn.

#

Menter ac Entrepreneuriaeth

Mae llwyddiant busnesau bach a sefydliadau mawr yn dibynnu ar feddyliau arloesol a meddylwyr sionc. Felly fel rhan o'ch cwrs llawn amser, byddwn yn ceisio rhoi'r sgiliau a'r meddwl a fydd yn eich helpu i fod yn entrepreneur gwych!

O gystadlaethau entrepreneuriaeth i fod yn rhan o brosiect arloesedd y cymoedd, cael eich cyfoethogi'n bersonol drwy ein sgiliau entrepreneuriaeth a menter.

#

Gradd Byd

Rhowch eich sgiliau ar brawf a chystadlu yng Nghystadleuaeth WorldSkills UK a Sgiliau Cymru.Gan gael cyfle i rwydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant, byddwch chi'n datblygu sgiliau fel datrys problemau a gweithio dan bwysau,cystadlu ar lefel ryngwladol! Rydyn ni'n cael ein rhestru'n aml yn nhabl enillwyr y 10 gynghrair orau.

#

Pencampwriaethau Chwaraeon Colegau Prydain

Mae’r coleg yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Chwaraeon Colegau Prydain bob blwyddyn, ac yn ennill llawer o wobrau bob tro. Yn gystadlaethau tîm fel tenis a phêl-rwyd ac yn rhai unigol megis trampolino a rhedeg traws gwlad – mae ein myfyrwyr ymhlith y goreuon yn y DU. Mae nifero’n tiwtoriaid hefyd wedi ennill capiau dros Gymru a medalau niferus yn eu meysydd eu hunain.

Ymunwch â thîm Buddugol

Gall unrhyw fyfyriwr ymuno â’n timau chwaraeon, boed ar lefel elit neu ddim ond i gadw’n ffit ac iach. Os ydych yn teimlo’n gystadleuol, mae modd i chi ymuno â thîmau rygbi, pêl-droed neu bêlrwyd y coleg, sy’n cystadlu yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Yn ôl Ymgeisiwch Nawr