Cyllid a Thrafnidiaeth

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch gael cymorth gyda chost astudio, gyda llawer o wahanol grantiau ar gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

#

Gwybodaeth Cyllid a Thrafnidiaeth ar gyfer Astudio Llawn Amser

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Os ydych chi'n 16 i 18 oed, yn byw yng Nghymru ac eisiau parhau â'ch addysg ar ôl ysgol, gallai'r LCA roi £30 yr wythnos i chi, a delir bob pythefnos os ydych yn cwblhau Cytundeb Dysgu gyda Choleg Gwent ac yn cynnal lefel presenoldeb o 100%. Cysylltwch â'r Gwasanaethau Myfyrwyr drwy.

Cynllun Cerdyn Bws Coleg Gwent

Gall teithio i'r coleg fod yn fforddiadwy! Gyda Chynllun Cerdyn Bws Coleg Gwent, mae posib i chi dderbyn gostyngiad ar eich taith bws i, ac o'r coleg, gyda chyfraddau teithio plant yn ystod gyda'r nosau, ar benwythnosau ac yn y gwyliau (ac eithrio gwyliau'r haf).

Gwnewch gais i'ch awdurdod lleol (LA) ar gyfer cymorth cerdyn bws, os byddwch yn cael eich cymeradwyo, bydd angen ichi dalu eich ffi am y tymor cyntaf wrth gofrestru.

Mae mwy o gymorth i'w weld ar ein gwefan, neu am help neu gyngor, cysylltwch â'r Gwasanaethau Myfyrwyr drwy financesupport@coleggwent.ac.uk

Finance & Transport webinar thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Cyllid a Thrafnidiaeth
#

Cyllid Addysg Uwch

Mae yna ystod o gymorth ariannol ar gael ar gyfer addysg uwch llawn amser a rhan amser yn ogystal â Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSAs). Mae'r cymorth rydych chi'n gymwys i'w gael yn dibynnu ar eich cwrs, ble rydych chi'n astudio, incwm eich cartref a ble rydych chi'n byw. Gallech fod yn gymwys i fwy nag y tybiwch!

Gallech fod yn gymwys i fwy nag y tybiwch!

I weld manylion llawn y cymorth ariannol sydd ar gael, cymerwch gip ar ein gwefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cofiwch gysylltu â'n tîm cyfeillgar drwy e-bostio financial.support@coleggwent.ac.uk

Student finance explained video thumbnail
Play button
Recordiad Gweminar Byw Cyllid - Addysg Uwch
Yn ôl Ymgeisiwch Nawr