Taith
pano
360°

Campws Brynbuga

Os ydych chi wrth eich bodd â’r awyr agored, Brynbuga yw’r campws ar eich cyfer chi. Mae’n gartref i’n cyrsiau astudiaethau’r tir, chwaraeon, gweithgareddau awyr agored a gwasanaethau cyhoeddus. Yn hawdd ei gyrraedd o Fynwy, y Fenni, Cil-y-coed, Cas-Gwent, Magwyr, Pont-y-pŵl a Chasnewydd ac yn agos at draffordd yr M4, mae’r campws ar gyfer 850 o fyfyrwyr yn cynnwys Canolfan Ddysgu o’r radd flaenaf; Hwb Addysg Uwch newydd a chaffi newydd i fyfyrwyr.

Chwiliwch am cwrs ar ein wefan, dewiswch Brynbuga fel y campws i weld rhestr llawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Sut i ddod o hyd i ni

Map
campws

Sut i
gyrraedd yma…

Car

Os ydych yn teithio mewn car, gallwch parcio ar y safle am ddim. Mae'n hawdd ein cyrraedd o Fynwy, y Fenni, Cas-Gwent, Cwmbrân, Pont-y-pŵl a Chasnewydd, ac draffordd yr M4.

Bws

Gallwch ein cyrraedd ni ar y bws - mae nifer o orsafoedd bysiau o fewn pellter cerdded.

Cyfleusterau

Fferm weithiol 296 acer
Gwybodaeth
Canolfan Geffylau
Gwybodaeth
Canolfan Gofal Anifeiliaid
Gwybodaeth
Canolfan hyfforddiant nyrsio milfeddygol
Canolfan Ailgartrefu Cathod Blue Cross
Gwybodaeth
Canolfan arholi’r BHS (Cymdeithas Ceffylau Prydain)
Gyrroedd gwartheg a defaid
Campfa a gwersi ffitrwydd ar agor i’r cyhoedd
Gwybodaeth
Cyfleusterau Chwaraeon
Gwybodaeth
Wi-Fi am ddim
Llyfrgell
Gwybodaeth
Ardaloedd cymdeithasol a ffreutur newydd
Canolfan Sgiliau Oedolion
Gwybodaeth
Parcio am ddim
Cyfleusterau

Fferm weithiol 296 acer

Mae’r fferm 296 erw, gwbl weithredol ym Mrynbuga yn cael ei defnyddio i roi profiad ymarferol o reoli cefn gwlad ac amaethyddiaeth ichi ac yn gartref i 200 o fuchesi godro, 250 o ddefaid a llu o anifeiliaid fferm eraill.

Cyfleusterau

Canolfan Geffylau

Mae’r Ganolfan Geffylau ar ein campws Brynbuga yn cynnal digwyddiadau ceffylau yn cynnwys dressage a neidio ceffylau ar gyfer pob oedran a gallu, a darlithoedd proffesiynol ysbrydoledig gan filfeddygon proffesiynol, i roi gwybod am y tueddiadau a’r technegau diweddaraf.

Cyfleusterau

Canolfan Gofal Anifeiliaid

Yn rhoi mantais i chi pan ddaw i ddysgu sgiliau mewn amgylchedd ymarferol, mae ein cyfleusterau eithriadol yn cynnwys canolfan gofal anifeiliaid bwrpasol.  Mae’n gartref i dros 200 o anifeiliaid gan gynnwys ymlusgiaid, mamaliaid, adar ac infertebrata.

Cyfleusterau

Canolfan hyfforddiant nyrsio milfeddygol

Cyfleusterau

Canolfan Ailgartrefu Cathod Blue Cross

Mae gennym ganolfan ailgartrefu cathod Blue Cross ar gampws Brynbuga felly os ydych eisiau mabwysiadu ffrind bach newydd, dewch i’n gweld ni.  Mae’r ganolfan yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â Blue Cross, gyda myfyrwyr gofal anifeiliaid yn gofalu am y cathod a chathod bach nes eu bod yn dod o hyd i gartref cariadus.

Cyfleusterau

Canolfan arholi’r BHS (Cymdeithas Ceffylau Prydain)

Cyfleusterau

Gyrroedd gwartheg a defaid

Cyfleusterau

Campfa a gwersi ffitrwydd ar agor i’r cyhoedd

Mae gan ein Campws Brynbuga gyfres o gyfleusterau chwaraeon proffesiynol, gan gynnwys cyrtiau tennis, caeau pêl-droed a champfa o’r radd flaenaf.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Chwaraeon

Mae gan ein Campws Brynbuga gyfres o gyfleusterau chwaraeon proffesiynol, gan gynnwys cyrtiau tennis, caeau pêl-droed a champfa o’r radd flaenaf.

Cyfleusterau

Wi-Fi am ddim

Cyfleusterau

Llyfrgell

P’un a ydych chi’n chwilio am gyfrifiaduron a dyfeisiau symudol i’ch helpu chi i ymchwilio a chwblhau aseiniadau, – gan gynnwys peiriannau manyleb uchel ar gyfer myfyrwyr peirianneg, graffeg a hapchwarae neu, i dynnu un o’n 34,000 o lyfrau a 9,000 o e-lyfrau, mae ein llyfrgell yn cynnig y cymorth, adnoddau a chyfleoedd sydd eu hangen arnoch i fagu sgiliau newydd a symud ymlaen gyda’ch astudiaethau.

Cyfleusterau

Ardaloedd cymdeithasol a ffreutur newydd

Cyfleusterau

Canolfan Sgiliau Oedolion

Mae’r cyfleusterau sydd newydd cael eu hadnewyddu, yn ein Canolfan Sgiliau Oedolion ym Mrynbuga, yn cynnig popeth sydd ei angen ar oedolion sydd ag anableddau dysgu ysgafn i gymedrol i ddatblygu sgiliau, cymdeithasu ag eraill a chyflawni eu potensial. Yma, gallant fwynhau’r llefydd agored a lleoliad gwledig diogel, gyda staff profiadol a chymwys yn gwneud y profiad yn un hwyliog, cyfeillgar ac ystyrlon.

Cyfleusterau

Parcio am ddim

Yn ôl Ymgeisiwch Nawr