Taith
pano
360°

Parth Dysgu Torfaen

Mae ein campws newydd sbon, gwerth £24 miliwn yn gartref i’r holl addysg ôl 16 bwrdeistref Torfaen.

Wedi’i leoli drws nesaf i Morrisons, mae Parth Dysgu Torfaen yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf ac mae’n hawdd i gyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Beth allaf i ei astudio ym Mharth Dysgu newydd Torfaen?

Mae digonedd o ddewis! Gyda phynciau Lefel A gan gynnwys Llenyddiaeth Saesneg a Sbaeneg ar gael, Bagloriaeth Cymru, cymhwyster galwedigaethol a graddau sylfaen; yn bendant, mae rhywbeth yma at ddant pawb.

Chwiliwch am cwrs ar ein wefan, dewiswch Torfaen fel y campws i weld rhestr llawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Sut i ddod o hyd i ni

Map
campws

Sut i
gyrraedd yma…

Car

Gallwch ein cyrraedd yn y car, rydym yn agos i'r prif lwybrau ac yn cynnig parcio am ddim ar y safle.

Bws

Gallwch ein cyrraedd ar y bws - rydym ond yn daith gerdded fer o Orsaf Cwmbrân.

Trên

Gallwch ein cyrraedd ar drên. Mae Parth Dysgu Torfaen ond yn daith gerdded fer o Orsaf Cwmbrân.

Cyfleusterau

Caffi Costa Coffee
Neuadd berfformio
Gwybodaeth
Labordai gwyddoniaeth a TG, stiwdio gelf a dosbarthiadau modern
Llyfrgell a chanolfan astudio
Gwybodaeth
Wifi am ddim
Ardaloedd gweithio'n hyblyg
Ystafelloedd distaw ac ardaloedd ymlacio
Ardaloedd cymdeithasol
Gwybodaeth
Loceri myfyrwyr
Ystafelloedd cerddoriaeth a'r cyfryngau
Gwybodaeth
Ystafell weddi
Gwasanaethau cymorth myfyrwyr a chymorth technoleg TG ar y safle
Cyfleusterau

Caffi Costa Coffee

Cyfleusterau

Neuadd berfformio

Fydd y theatr berfformio o’r radd flaenaf yn cael ei defnyddio ar gyfer theatr gerddorol, drama a dawns wrth i’n myfyrwyr celfyddydau’r perfformio arddangos eu sgiliau actio, canu, y cyfryngau, cerddoriaeth ac amlgyfrwng, a defnyddio’r technolegau goleuo a sain ddiweddaraf.

Cyfleusterau

Labordai gwyddoniaeth a TG, stiwdio gelf a dosbarthiadau modern

Cyfleusterau

Llyfrgell a chanolfan astudio

P’un a ydych chi’n chwilio am gyfrifiaduron a dyfeisiau symudol i’ch helpu chi i ymchwilio a chwblhau aseiniadau, – gan gynnwys peiriannau manyleb uchel ar gyfer myfyrwyr peirianneg, graffeg a hapchwarae neu, i dynnu un o’n 34,000 o lyfrau a 9,000 o e-lyfrau, mae ein llyfrgell yn cynnig y cymorth, adnoddau a chyfleoedd sydd eu hangen arnoch i fagu sgiliau newydd a symud ymlaen gyda’ch astudiaethau.

Cyfleusterau

Wifi am ddim

Cyfleusterau

Ardaloedd gweithio'n hyblyg

Cyfleusterau

Ystafelloedd distaw ac ardaloedd ymlacio

Cyfleusterau

Ardaloedd cymdeithasol

Bydd Parth Dysgu Torfaen yn cynnal atriwm agored mawr gyda digonedd o ardaloedd cymdeithasu i fwynhau, yn ogystal â digonedd o ardaloedd ar gyfer astudio ac ystafelloedd tawel.

Cyfleusterau

Loceri myfyrwyr

Cyfleusterau

Ystafelloedd cerddoriaeth a'r cyfryngau

Yn dibynnu ar ba gwrs y byddwch yn ei astudio, byddwch yn cael mynediad at ein hystafelloedd technoleg ddigidol sydd wedi’u cyfarparu’n llawn ar gyfer technoleg golygu cyfryngau, gan roi popeth sydd ei angen arnoch i ddysgu elfennau ymarferol eich cwrs. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael mynediad at y feddalwedd gradd masnachol ddiweddaraf, ochr yn ochr ag ystafelloedd cyfrifiaduron Mac a’r ystafelloedd golygu cyfryngau.

Cyfleusterau

Ystafell weddi

Cyfleusterau

Gwasanaethau cymorth myfyrwyr a chymorth technoleg TG ar y safle

Yn ôl Ymgeisiwch Nawr