Taith
pano
360°

Campws Crosskeys

Mae gan gampws mwyaf Coleg Gwent gysylltiadau cadarn gydag ysgolion a busnesau lleol sy’n ei wneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer myfyrwyr yn ardal Caerffili a thu hwnt. Mae’n cynnig dros 30 pwnc Safon Uwch, yn ogystal â chymwysterau gradd ac amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol. 

Mae llawer o’n myfyrwyr Safon Uwch yn cyflawni graddau arbennig ac yn mynd ymlaen i astudio ym mhrifysgolion gorau’r DU. Os ydych eisiau hyfforddiant ar gyfer gyrfa alwedigaethol, byddwch yn dod o hyd i rai o’r cyfleusterau gorau yma.  

Chwiliwch am cwrs ar ein wefan, dewiswch Crosskeys fel y campws i weld rhestr llawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Sut i ddod o hyd i ni

Map
campws

Sut i
gyrraedd yma…

Car

Gallwch ein cyrraedd yn y car, nid ydym yn bell o draffordd yr M4, ac rydym yn cynnig parcio ar y safle am ddim.

Bws

Gallwch ein cyrraedd ni ar y bws - mae nifer o orsafoedd bysiau o fewn pellter cerdded.

Cyfleusterau

Theatr berfformio a llefydd ymarfer
Gwybodaeth
Ystafelloedd recordio a golygu
Stiwdio Deledu
Gorsaf Radio
Canolfan moduro IMI (Sefydliad y Diwydiant Modurol)
Gwybodaeth
Salonau gwallt a harddwch masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd
Stiwdio colur arbenigol
Gwybodaeth
Morels - bwyty masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd
Gwybodaeth
Academi Dreigiau Iau Casnewydd Gwent
Gwybodaeth
Neuadd chwaraeon a champfa
Llyfrgell gyfarparedig
Gwybodaeth
Wi-Fi am ddim
Academïau Chwaraeon
Canolfan Gymorth Nam ar y Clyw
Stiwdio ffotograffiaeth
Gwybodaeth
Stiwdio celfyddydau perfformio a dawns
Stiwdios celf ar gyfer cerameg ac argraffu
Costa Coffee
Parcio am ddim
Cyfleusterau

Theatr berfformio a llefydd ymarfer

Mae ein theatr berfformio o’r radd flaenaf yn aml yn cael ei defnyddio ar gyfer theatr gerddorol, drama a dawns wrth i’n myfyrwyr celfyddydau’r perfformio arddangos eu sgiliau actio, canu, y cyfryngau, cerddoriaeth ac amlgyfrwng, a defnyddio’r technolegau goleuo a sain ddiweddaraf.

Cyfleusterau

Ystafelloedd recordio a golygu

Cyfleusterau

Stiwdio Deledu

Cyfleusterau

Gorsaf Radio

Cyfleusterau

Canolfan moduro IMI (Sefydliad y Diwydiant Modurol)

Mae’r Ganolfan Achrediad Technegwyr Cerbydau Modur (ATA) ar ein Campws Crosskeys yn fenter wirfoddol genedlaethol sydd wedi ei llywodraethu gan Sefydliad y Diwydiant Moduron (IMI) ac yn profi eich cymhwysedd drwy gyfres o asesiadau ymarferol a phrawf ar-lein mewn canolfan cymeradwy. 

Cyfleusterau

Salonau gwallt a harddwch masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd

Mae ein stiwdios colur arbenigol yn cynnal amrywiaeth o offer a chyfleusterau i’ch helpu chi i ddysgu pob agwedd a effeithiau arbennig theatraidd ar gyfer gwallt a cholur. Os mai’ch awydd chi yw I troi cymeriadau yn greaduriaid gyda cholur a phrostheteg, mae ein stiwdio colur a chyfryngau arbenigol yn Crosskeys yw’r lle perffaith i ddechrau!

Cyfleusterau

Stiwdio colur arbenigol

Mae ein stiwdios colur arbenigol yn cynnal amrywiaeth o offer a chyfleusterau i’ch helpu chi i ddysgu pob agwedd a effeithiau arbennig theatraidd ar gyfer gwallt a cholur. Os mai’ch awydd chi yw I troi cymeriadau yn greaduriaid gyda cholur a phrostheteg, mae ein stiwdio colur a chyfryngau arbenigol yn Crosskeys yw’r lle perffaith i ddechrau!

Cyfleusterau

Morels - bwyty masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd

Mae ein bwyty arddangos ar ein campws Crosskeys yn cynnig gwasanaeth ardderchog a gwerth am arian arbennig, ynghyd â phrydau blasus a rhestr gwinoedd eang, i greu profiad bwyta dymunol, a phopeth wedi ei goginio gan ein cogyddion sydd dan hyfforddiant sydd mor frwd dros fwyd â chi. 

Cyfleusterau

Academi Dreigiau Iau Casnewydd Gwent

Academi Rygbi Dreigiau Iau Casnewydd Gwent 
Mae Campws Crosskeys yn gartref i’r Academi Dreigiau Is Casnewydd Gwent, lle mae myfyrwyr yn astudio cyrsiau llawn amser ar unrhyw un o gampysau Coleg Gwent – un ai yn ymwneud â chwaraeon, Lefel A neu gyrsiau galwedigaethol eraill – tra’n treulio 16 awr yr wythnos yn hyfforddi gyda hyfforddwyr y Dreigiau fel rhan o raglen ddatblygu dwy flynedd.

Cyfleusterau

Neuadd chwaraeon a champfa

Cyfleusterau

Llyfrgell gyfarparedig

P’un a ydych chi’n chwilio am gyfrifiaduron a dyfeisiau symudol i’ch helpu chi i ymchwilio a chwblhau aseiniadau, – gan gynnwys peiriannau manyleb uchel ar gyfer myfyrwyr peirianneg, graffeg a hapchwarae neu, i dynnu un o’n 34,000 o lyfrau a 9,000 o e-lyfrau, mae ein llyfrgell yn cynnig y cymorth, adnoddau a chyfleoedd sydd eu hangen arnoch i fagu sgiliau newydd a symud ymlaen gyda’ch astudiaethau. 

Cyfleusterau

Wi-Fi am ddim

Cyfleusterau

Academïau Chwaraeon

Cyfleusterau

Canolfan Gymorth Nam ar y Clyw

Cyfleusterau

Stiwdio ffotograffiaeth

Mae ein stiwdio ffotograffiaeth arbenigol wedi’i chyfarparu â’r offer diweddaraf o’r radd flaenaf i’ch helpu chi i ennill sgiliau hanfodol a phrofiad ymarferol ar gyfer ffotograffiaeth stiwdio.

Cyfleusterau

Stiwdio celfyddydau perfformio a dawns

Cyfleusterau

Stiwdios celf ar gyfer cerameg ac argraffu

Cyfleusterau

Costa Coffee

Cyfleusterau

Parcio am ddim

Yn ôl Ymgeisiwch Nawr