Taith
pano
360°

Campws Dinas Casnewydd

Mae Casnewydd yn ddinas ddeniadol ar gyfer myfyrwyr, gyda’i diwylliant bywiog, o wyliau gwych i ddigwyddiadau chwaraeon byd-eang gwerth chweil. 

Mae’r campws ychydig funudau o ganol y ddinas (a dim ond wyth munud o’r M4). Mae’n cynnig amrywiaeth gwych o gyrsiau galwedigaethol ac academaidd, rhai yn cael eu darparu mewn partneriaeth ag ysgolion lleol, ac mae’r cyfan yn rhoi’r sgiliau y mae busnesau lleol yn chwilio amdanynt. 

Chwiliwch am cwrs ar ein wefan, dewiswch Casnewydd fel y campws i weld rhestr llawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Sut i ddod o hyd i ni

Map
campws

Sut i
gyrraedd yma…

Car

Gallwch ein cyrraedd yn y car, rydym yn agos at ganol dinas Casnewydd yn y car ac mae'n hawdd ein cyrraedd oddi ar draffordd yr M4 – dim ond 8 munud i ffwrdd. Rydym hefyd yn cynnig parcio ar y safle am ddim.

Bws

Gallwch ein cyrraedd ni ar y bws - mae nifer o orsafoedd bysiau o fewn pellter cerdded.

Cyfleusterau

Bwth Chwyth-baentio Cerbyd Modur
Gwybodaeth
Salon Gwallt a Harddwch
Baxi energy training academy
Canolfan Foduro IMI
Gwybodaeth
Gweithdai ymarferol o safon diwydiant ar gyfer moduron, peirianneg ac adeiladu
Canolfan profi nwy ACS (Cynllun Ardystio Achrededig)
Llyfrgell
Gwybodaeth
Cyfleusterau cymorth Iechyd a Lles
Ystafell Wudu a chyfleusterau gweddi aml-ffydd
Wi-Fi am ddim
Undeb Myfyrwyr
Gwybodaeth
Costa Coffee
Mynediad at dechnoleg gyfrifiadurol
Siop campws yn gwerthu cynnyrch masnachol
Parcio am ddim
Cyfleusterau

Bwth Chwyth-baentio Cerbyd Modur

Mae Coleg Gwent yn cael ei hystyried yn un o brif ddarparwyr hyfforddiant ar gyfer y sector modurol yn ne Cymru, ac mae gan ein Canolfan ATA ar ein campws yng Nghasnewydd rai o’r cyfleusterau gorau drwy’r wlad, gan gynnwys gweithdy cyrff cerbydau, ystafell baratoi, bwth chwistrellu a gweithdai peirianneg, yn ogystal â staff hynod o gymwys a phrofiadol i’ch helpu drwy’r broses asesu. 

Cyfleusterau

Salon Gwallt a Harddwch

Cyfleusterau

Baxi energy training academy

Cyfleusterau

Canolfan Foduro IMI

Mae’r Ganolfan Achrediad Technegwyr Cerbydau Modur (ATA) ar ein Campws Casnewydd yn fenter wirfoddol genedlaethol sydd wedi ei llywodraethu gan Sefydliad y Diwydiant Moduron (IMI) ac yn profi eich cymhwysedd drwy gyfres o asesiadau ymarferol a phrawf ar-lein mewn canolfan cymeradwy. 

Cyfleusterau

Gweithdai ymarferol o safon diwydiant ar gyfer moduron, peirianneg ac adeiladu

Cyfleusterau

Canolfan profi nwy ACS (Cynllun Ardystio Achrededig)

Cyfleusterau

Llyfrgell

P’un a ydych chi’n chwilio am gyfrifiaduron a dyfeisiau symudol i’ch helpu chi i ymchwilio a chwblhau aseiniadau, – gan gynnwys peiriannau manyleb uchel ar gyfer myfyrwyr peirianneg, graffeg a hapchwarae neu, i dynnu un o’n 34,000 o lyfrau a 9,000 o e-lyfrau, mae ein llyfrgell yn cynnig y cymorth, adnoddau a chyfleoedd sydd eu hangen arnoch i fagu sgiliau newydd a symud ymlaen gyda’ch astudiaethau. 

Cyfleusterau

Cyfleusterau cymorth Iechyd a Lles

Cyfleusterau

Ystafell Wudu a chyfleusterau gweddi aml-ffydd

Cyfleusterau

Wi-Fi am ddim

Cyfleusterau

Undeb Myfyrwyr

Mae bywyd yn y coleg yn troi o gwmpas Undeb y Myfyrwyr – ac yn Coleg Gwent, mae yna undeb sydd wedi ennill nifer o wobrau! 

Mae Undeb Myfyrwyr Coleg Gwent yn cynrychioli eich barn yn y coleg a’r tu allan, yn ymgyrchu ar faterion sy’n effeithio ar fyfyrwyr, yn cynnig cefnogaeth gydag unrhyw broblemau sydd gennych ac yn cynnal digwyddiadau hyfforddi i helpu swyddogion Undeb y Myfyrwyr. 

Cyfleusterau

Costa Coffee

Cyfleusterau

Mynediad at dechnoleg gyfrifiadurol

Cyfleusterau

Siop campws yn gwerthu cynnyrch masnachol

Cyfleusterau

Parcio am ddim

Yn ôl Ymgeisiwch Nawr