Taith
pano
360°

Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ers agor yn 2012, mae Parth Dysgu arloesol Blaenau Gwent wedi dod yn gartref i bob addysg Lefel A yn y sir. Yma, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau addysg uwch i ddewis o’u plith, gan gynnwys 32 o bynciau Lefel A a chyrsiau galwedigaethol ar gyfer ystod eang o ddiwydiannau.

Chwiliwch am cwrs ar ein wefan, dewiswch Parth Dysgu Blaenau Gwent fel y campws i weld rhestr llawn o’r cyrsiau sydd ar gael.

Sut i ddod o hyd i ni

Map
campws

Sut i
gyrraedd yma…

Car

Gallwch ein cyrraedd yn y car, rydym yn agos i'r prif lwybrau ac yn cynnig parcio am ddim ar y safle.

Bws

Gallwch ein cyrraedd ar y bws i Ganol Tref Glynebwy – dim ond 3 munud i ffwrdd ar droed!

Trên

Gallwch ein cyrraedd ar drên. Mae Parth Dysgu Blaenau Gwent ond 3 munud i ffwrdd ar droed o Orsaf Tref Glynebwy.

Cyfleusterau

Gweithdai Adeiladu
Gwybodaeth
Canolfan Uwch Ddeunyddiau Dennison
Gwybodaeth
Bae chwaraeon moduro
Ystafelloedd cyfrifiaduron Mac
Ystafell golygu cyfryngau
Theatr berfformio
Gwybodaeth
Stiwdios recordio sain
Salonau gwallt a harddwch ar agor i’r cyhoedd
Llyfrgell gyfarparedig
Gwybodaeth
Gerddi to
Wi-Fi am ddim
Costa Coffee
Caffi Stryd/Bwyty Ebbw Cwtch
Cychod gwenyn sy’n cynhyrchu mêl
Parcio am ddim
Cyfleusterau

Gweithdai Adeiladu

Mae gennym weithdai arbenigol ar gyfer pob masnach, wedi’u cyfarparu ag offer a chyfarpar safonol y diwydiant. Bydd myfyrwyr yn dysgu am yr holl reoliadau a chyfreithiau iechyd a diogelwch, gan roi profiad realistig iddynt sy’n gysylltiedig â gwaith.

Cyfleusterau

Canolfan Uwch Ddeunyddiau Dennison

Lansiodd Coleg Gwent Ganolfan Deunyddiau Uwch Dennison (DAMC) yn 2018, y cyntaf o’i math yng Nghymru! 

Yn cynnwys pedair ystafell ddosbarth, y DAMC sy’n cynnal y cwrs Prentisiaeth Cyfansoddion Uwch cyntaf yng Nghymru. 

Cyfleusterau

Bae chwaraeon moduro

Cyfleusterau

Ystafelloedd cyfrifiaduron Mac

Cyfleusterau

Ystafell golygu cyfryngau

Cyfleusterau

Theatr berfformio

Mae ein theatr berfformio o’r radd flaenaf yn aml yn cael ei defnyddio ar gyfer theatr gerddorol, drama a dawns wrth i’n myfyrwyr celfyddydau’r perfformio arddangos eu sgiliau actio, canu, y cyfryngau, cerddoriaeth ac amlgyfrwng, a defnyddio’r technolegau goleuo a sain ddiweddaraf.

Cyfleusterau

Stiwdios recordio sain

Cyfleusterau

Salonau gwallt a harddwch ar agor i’r cyhoedd

Cyfleusterau

Llyfrgell gyfarparedig

P’un a ydych chi’n chwilio am gyfrifiaduron a dyfeisiau symudol i’ch helpu chi i ymchwilio a chwblhau aseiniadau, – gan gynnwys peiriannau manyleb uchel ar gyfer myfyrwyr peirianneg, graffeg a hapchwarae neu, i dynnu un o’n 34,000 o lyfrau a 9,000 o e-lyfrau, mae ein llyfrgell yn cynnig y cymorth, adnoddau a chyfleoedd sydd eu hangen arnoch i fagu sgiliau newydd a symud ymlaen gyda’ch astudiaethau.

Cyfleusterau

Gerddi to

Cyfleusterau

Wi-Fi am ddim

Cyfleusterau

Costa Coffee

Cyfleusterau

Caffi Stryd/Bwyty Ebbw Cwtch

Cyfleusterau

Cychod gwenyn sy’n cynhyrchu mêl

Cyfleusterau

Parcio am ddim

Yn ôl Ymgeisiwch Nawr