English
Ymgeisiwch Nawr
Yn nôl i’r top

Croeso i Coleg Gwent

Make It video thumbnail
Play button

Dechreuwch eich digwyddiad agored ar-lein

Pam dewis Coleg Gwent?

Mae cymaint o resymau i astudio yng Ngholeg Gwent. Darganfyddwch pam rydyn ni’n iawn i chi.

Cymerwch Gip

Edrychwch O Gwmpas

Pam dewis Coleg Gwent?

Mae cymaint o resymau i astudio yng Ngholeg Gwent. Darganfyddwch pam rydyn ni’n iawn i chi.

Cymerwch Gip

Edrychwch O Gwmpas

Campws Brynbuga

Cymerwch Gip

Campws Crosskeys

Cymerwch Gip

Parth Dysgu Torfaen

Torfaen Learning Zone building Cymerwch Gip

Parth Dysgu Blaenau Gwent

Cymerwch Gip

Campws Dinas Casnewydd

Cymerwch Gip

Meysydd Pwnc

Rhywbeth i bawb

Mae rhywbeth i bawb yng Ngholeg Gwent, edrychwch ar ein meysydd pwnc i gael mwy o wybodaeth:

Defnyddiwch y saethau i chwilio am fwy o feysydd pwnc

Cefnogaeth

Byddwn bob amser yn rhoi ein myfyrwyr yn gyntaf – ac mae hynny’n golygu ein bod yn rhoi pa bynnag gymorth sydd ei angen arnoch, pryd bynnag y byddwch ei angen.

Cymerwch Gip

Cyllid a Thrafnidiaeth

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch gael cymorth gyda chost astudio, yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Cymerwch Gip

Cefnogaeth

Byddwn bob amser yn rhoi ein myfyrwyr yn gyntaf – ac mae hynny’n golygu ein bod yn rhoi pa bynnag gymorth sydd ei angen arnoch, pryd bynnag y byddwch ei angen.

Cymerwch Gip

Cyllid a Thrafnidiaeth

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch gael cymorth gyda chost astudio, yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Cymerwch Gip

Bywyd yn Coleg Gwent

Mae mwy i fywyd myfyriwr na’r hyn rydych chi’n ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Cymerwch Gip

Bywyd yn Coleg Gwent

Mae mwy i fywyd myfyriwr na’r hyn rydych chi’n ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Cymerwch Gip

Beth Mae ein
Myfyrwyr yn
ei Ddweud

Play button
Siaradwch â'n Tîm Recriwtio Myfyrwyr
Edrych

Hoffem roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am gyrsiau, digwyddiadau a chynigion newydd gan grŵp Coleg Gwent. Dewiswch sut yr hoffech glywed gennym:

Gallwch chi newid eich meddwl ac optio allan ar unrhyw adeg. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd i ddiweddaru'ch dewisiadau neu i gael rhestr lawn o sut rydyn ni'n defnyddio'ch data.